OM REIS NEPAL

Aksjonens start: 1/7-2015, etter at den første nødhjelpsbølgen hadde gjort hva den kunne for å nå frem til flest mulig i akutt nød. Nå, når Nepal nesten har forsvunnet fra nyhetsbildet konsentrerer REIS NEPAL mye av sin innsats på støtte til Nepals reiseliv-aktører: Erfaringsmessig er bærekraftig turisme i stand til, både på kort og lang sikt, å skape inntekter som har vidtrekkende, positive og konkrete ringvirkninger i lokalsamfunnene. Mange reiselivsaktører i Nepal bedriver allerede samfunnsnyttige aktiviteter, som aksjonen kan gi sårt trengt støtte.

Websidene du nå er inne på, ble ved aksjonens start opprettet for å være en portal for Nepal-interesserte, slik at man kunne holde seg oppdatert om landet, hvor behovene er størst, hvilke steder som trygt kan besøkes, hvordan det går med gjenreising-arbeidet. På www.reisnepal.no kan du også lese om hvordan andre engasjerte personer og organisasjoner bidrar med hjelp til fjellandet.

I et av verdens fattigste land, men som har betydelige inntekter fra turismen, vil gjenreisingen av Nepal gå vesentlig saktere dersom reiselivet ikke får hjelp utenfra. Derfor undersøker vi løpende de muligheter som foreligger for å matche REIS NEPALs innsamlete midler med både private og offentlige støtteordninger. Slik kan ditt bidrag bety enda mer.

REIS NEPAL henvender seg også til engasjerte bedrifter og enkeltpersoner som føler tilknytning til Nepal og landets skjebne via sin interesse for reise, friluftsliv, fjellvandring eller klatring. I målgruppen for hjelp fra aksjonen er i hovedsak aktører innenfor reiselivet i Nepal: reisebyråer, turoperatører, utstyr- og matleverandører, guider og bærere, tehus og pensjonater, yrkesskoler, transportører og helse- og nødhjelpstasjoner langs trekking-rutene

PARTNERSKAP

ICIMOD www.icimod.org International Center for Integrated Mountain Development er et kunnskapssenter basert i Kathmandu, delvis finansiert av norske myndigheter. ICIMODs arbeid inkluderer monitoring av truede områder i Himalaya-regionen, og støtter bærekraftig turisme initiativ som kan verne natur og kultur.

HVA GÅR DITT BIDRAG TIL

Innsamlingen vil foregå via en etablert stiftelse, og mottakerapparatet i Nepal vil bestå av pålitelige og erfarne personer som vil nøye kvalitetsjekke mottagere av midler via utvelgelseskriteria som sikrer at pengene som er kommet inn fir REIS NEPAL gir maksimal uttelling. Alle innkommende midler gå til REIS NEPAL kontoen for Varde-Stiftelsen hypertekst 1503 61 83133. Stiftelsen er et initiativ fra norsk fjellrelatert reisebransje og registrert i Stiftelsesregistret.
Full synlighet og svært lave administrasjonskostnader garanteres

Vi forventer å foreta 3 utdelinger i 2016, og en på vårparten i 2017. En erfaren ledergruppe i Norge vil ha et nært samarbeid med en ekspertgruppe i Nepal. Alle engasjerte i disse to gruppene har et nært forhold til Nepal, med lang erfaring både fra reiseliv, bistand og utvikling.

Kriteria for utdeling vil være at midlene gir store bærekraftige ringvirkninger, arbeidsplasser og positiv miljøpåvirkning, samt at mottakerne er pålitelige, at effekten av utdelte midler er målbare og prosjektene gjennomførbare. Fokus vil være på små, kontrollbare prosjekter.